Организацијата Лулка е дел од создавањето на новите текови во неонатологијата во Европа, преку учеството во проектот Европски стандарди за грижа за здравјето на новородените.

Организацијата Лулка активно е вклучена во процесот на креирање на стандарди за грижа на новородените и предвреме родените бебиња на ниво на Европа. Преку серија текстови во следниот период ќе Ве запознаеме со тематските области за кои се креираат стандардите.

Прим. Др Јадранка Гулева – Педијатар неонатолог од Специјалната болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ или популарно наречена гинекологија Чаир, потенцира дека она што го одредува здравјето на малите деца започнува уште пред забременувањето и зависи од здравјето на мајката, а продолжува и по породувањето со интеракцијата мајка-дете. Изложеноста на економска несигурност и сиромаштија го зголемува стресот кај бремената жена, што негативно влијае врз исходот од породувањето и развојот на новороденото.

Организацијата Лулка активно е вклучена во процесот на креирање на стандарди за грижа на новородените и предвреме родените бебиња на ниво на Европа. Преку серија текстови во следниот период ќе Ве запознаеме со тематските области за кои се креираат стандардите.

Се повеќе се знае дека психомоторниот развој преставува динамичка интеракција помеѓу детето и околината. Колку повеќе се знае за факторите кои учествуваат во ова, толку повеќе може да се надеваме на подобрување на психомоторниот развој. Затоа во последните 20 години во фокусот на вниманието е процесот на раната интервенција, како и систематски-еколошкиот приод, кој ги анализира случувањата кај детето, семејството и околината.

Текстот е реакција на една активистка за поддршка на предвреме родените бебиња и нивните семејства од Ирска, по нејзината посета на две единици за Неонатална интензивна нега во Унгарија. Овој текст го заобиколи светот за само неколку дена. Оргиналниот пост ќе го најдете на следниот линк https://www.facebook.com/mandy.daly1/posts/10213447690338819 

Една од трите програмски насоки на кои работи организацијата Лулка е Поддршка на граѓаните во текот на бременоста и породувањето. Лулка работи на подобрување на информациите, условите и поддршката која ја добиваат трудниците во текот на бременоста, како и подобрување на условите со кои се соочуваат во текот на породувањето, а со цел здрава бременост и здраво новороденче.

Веќе неколку години Светскиот ден на предвременото породување, кој се одбележува на 17-ти Ноември, ги истакнува на глобално ниво напорите за решавање на предвременото породување. Овој ден е инициран од страна на Европската фондација за грижа на новородени (EFCNI), на која подоцна и се придружија и Африканската организација LittleBigSouls (прев. МалиГолемиДуши), американската организација March of Dimes и Автралиската Национална Фондација за предвреме родени (Australian National Premmie Foundation), а сега веќе постојат многу глобални иницијативи кои секоја година ги истакнуваат потешкотиите на предвреме родените бебиња и нивните семејства.