Прочитајте кои се факторите кои влијаат на веројатноста за зачнување. Кои фактори ја намалуваат, а кои пак ја зголемуваат плодноста и шансата да станеме родители.

Фактори кои ја зголемуваат веројатноста за зачнување:

 • Возраст на жената под 30 години
 • Практикување на сексуален однос во последните 6 дена пред да настане овулација
 • Жената со BMI (Body-mass index) помеѓу 20 и 30
 • Двајцата партнери непушачи
 • Внес на кофеин – помалку од две шољи кафе дневно
 • Обајцата партнери не користа т никакви дроги и опојни средства
 • Има претходна бременост
 • Се обидуваат да зачнат помалку од 3 години

Фактори кои ја намалуваат веројатноста за зачнување:

 • Возраст на жената над 35 години
 • Нередовен сексуален однос, непрактикување на сексуален однос во последните 6 дена пред да настане овулација
 • Жената со BMI (Body-mass index) под 20 и над 30
 • Е ден или обајцата партнери се п ушачи
 • Внес на кофеин – повеќе од две шољи кафе дневно
 • Партнерите редовно користат дроги и опојни средства
 • Нема претходна бременост
 • Се обидуваат да зачнат повеќе од 3 години