Се наоѓаме во тешки времиња, ќе се лажеме меѓу себе ако изјавиме дека е лесно за тебе, мене, за една мајка, трудница, стар човек, дете, доилка... Бремените жени и без ваквите дополнителни стресори како што во моментот е коронавирусот, се наоѓаат во една состојба на дополнителна одговорност, на исчекување, на загриженост.

Осигурете го вашето семејство, добијте прегледи и лекување како и можност за покривање на трошоци за породување, пренатални тестови, офталмолошко и стоматолошко лекување во сите приватни здравствени установи.

Неинвазивото пренатално тестирање (NIPT, noninvasive prenatal testing), понекогаш нареченo неинвазивен пренатален скрининг (NIPS, noninvasive prenatal screening) претставува метода за одредување на ризикот за присуство на одредени генетски абнормалности кај фетусот. Со овој тест се испитуваат мали фрагменти на вонклеточна-ДНК (cfDNA, cell-free DNA) кои циркулираат во крвта на бремената жена.

Една од многуте промени што се случуваат во животот на трудниците се и промените во расположение. Ретко кој останува имун на променливото трудничко расположение. Па така на шега, мажите знаат да кажат дека бремените жени и жените во пмс се непресметливи. Колку е тоа така?