Долго време во светот постоел мит дека за секое дете жената во текот на бременоста губи по еден заб. Ова се поврзувало со потребата на фетусот за калциум и дека калциумот се зема од забите на мајката, па затоа тие стануваат кршливи и лесно можат да бидат изгубени.

Денес е докажано дека правилната исхрана на мајката во текот на бременоста е сосема доволна за правилен раст и развој на фетусот. Причината поради која бремените жени ги губат забите се недоволната хигиена и избегнувањето на стоматолошката интервенција. Во текот на бременоста се случуваат бројни промени во организмот, но сите тие се од физиолошка природа. Промените во устата најчесто се манифестираат како воспаление на меките ткива т.е. непцата. Поради зголемената хормонска концентрација, во овој период чести се отекувањата и крварењата од гингивите околу забите. Промени може да се јават и во плунката и плунковите жлезди, како и во пределот на усните. Сите овие промени треба да се контролираат, а за секоја нејасна работа идната мајка треба да се консултира со својот стоматолог.

Работата на стоматологот понекогаш е поврзана со давање антибиотик. Антибиотиците од групата на пеницилин, амоксицилин и клиндамицин се дозволени, можат да бидат препишани од стоматологот и користени од страна на идната мајка. Треба да се избегнува земање на антибиотик од групата на тетрациклини во текот на бременоста , бидејќи тие имаат директно дејство на развојот на забите на плодот и дисколорација на млечните и трајните заби. Анестетиците (лидокаин, прокаин) кои се користат во текот на стоматолошките интервенции, и покрај тоа што поминуваат низ плацентата, во концентрациите во кои се користат немаат штетно дејство врз развојот на плодот. Сепак, доколку е возможно, препорачливо е сите покомплексни орално хируршки интервенции да се одложат за после породувањето.

Во првото тромесечие (од зачнувањето до 14-та недела) бремените жени се најосетливи на стрес и надворешни влијанија. Првото тромесечие е многу важен период во развојот и растот на плодот, а во овој период се случуваат и најголемиот број на абортуси. Поради сите овие причини во овој период се препорачува да се извршуваат само превентивни и профилактички прегледи и интервенции. Исто така, не се препорачуваат рендген снимања, доколку не постои итност од стоматолошки третман.

Второто тромесечие, кое трае од 14-та до 28-та недела, доколку се работи за нормална бременост е најпогодниот период за интервенција од страна на стоматологот. Во овој период може да се извршуваат сите профилактички и куративни третмани, пломбирање и чистење на забен камен и орално хируршки интервенции. Исто така, може да се врши и Ртг снимање, но само доколку се заштити плодот и тироидната жлезда на мајката со заштитни кецели и престилки.

Во третото и последно тромесечие, кое трае од 28-та недела до породувањето, стоматолошките интервенции не претставуваат опасност за плодот, но во овој период идната мајка се наоѓа во понапредна бременост. Потребата од поставеност во правилна позиција и избегнувањето на дополнителен стрес и притисок врз мајката е доволна причина сите стоматолошки интервенции да се одложат или да се извршат исклучиво во првата половина од ова тромесечие.

 

Д-р Зоран Трајчев - Доктор на стоматологија


 

 

 Pregnatol DHA MKD Lulka no2

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama