Една од трите програмски насоки на кои работи организацијата Лулка е промоција, заштита и поддршка на доењето во Република Македонија. Лулка работи на обезбедување соодветни информации за трудниците во текот на бременоста и поддршка на доењето по породувањето.

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. Следните 5 индикатори се однесуваат на практиките во врска со доењето, оцените се описни, а секој индикатор содржи коментар во врска со практиките кои се применуваат. Според податоците од MICS истражувањето, само 21% од новороденчињата се дојат во првиот час од раѓањето, додека 64% од бебињата започнуваат со доење во текот на првиот ден од раѓањето.

Зад нас е уште една Светска недела на доењето. Организацијата Лулка како застапник (endorser) на WABA во Република Македонија, ја одбележа Светската недела на доењето од 01. до 07-ми Август 2018 година и спроведе низа активности за заштита, промоција и поддршка на доењето.

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За десеттиот индикатор Механизми за следење и систем за евалуација, оцената која ја доби Македонија е 5. Овој индикатор се однесува на контролата, системот за управување со информации како дел од процесот на менаџирање и планирање.

Започна Светската недела на доењето и трае од 1-ви до 7-ми Август. Организацијата Лулка и оваа година за Вас обезбеди многу информации, интервјуа со мајки кои дојат/доеле, текстови за состојбата со доењето во Република Македонија, интересни новини во врска со движењето за заштита и промоција на доењето на глобално ниво...

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За деветтиот индикатор Хранење на новороденчињата и малите деца во кризни состојби, оцената која ја доби Македонија е 7,5. Овој индикатор се однесува на политиките и програмите за исхраната на доенче и мало дете во состојба на катастрофа и интегрираноста на материјали на оваа тема во курикулумите на студиска обука и обука на вработените во здравствените установи, во рамки на кризниот менаџмент.

Др Денис Ал Кхалили – специјалист педијатар и претседател на организацијата Лулка, предавач на работилниците за доење кои ги организира Лулка, вели дека доењето е сосем природен однос помеѓу мајката и бебето, кој е пожелно да започне веднаш по раѓањето, за да може за краток период од неколку дена, мајката да обезбеди храна и целокупна поддршка за малото новороденче. Тој ги советува мајките да се изолираат од секојдневните настани, проблеми, од домашните обврски и нив да ги препуштат на блиските во семејството. Мајката која дои треба да има интимност, да го држи во прегратка своето бебе пред да го постави на града, по можност кожа-на-кожа, да го гали, да му зборува, да се поврзе со бебето, па така лактацијата ќе биде стимулирана и млекото ќе почне да тече.

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За осмиот индикатор Исхраната на бебињата и ХИВ инфекцијата, оцената која ја доби Македонија е 1. Овој индикатор се однесува на политиките и програмите кои се однесуваат на доењето и ХИВ инфекцијата и тековниот мониторинг на мерките и исходот кај мајките и бебињата со ХИВ.