Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За третиот индикатор Имплементација на Меѓународниот код за рекламирање на замените за мајчино млеко, оцената која ја доби Македонија е 6 (шест). Овој индикатор се однесува на имплементацијата на Кодот во националната легислатива (во законите), контрола на спроведувањето на овие мерки и како Кодот се промовира и почитува.

Во изминатиот период објавивме повеќе текстови кои се однесуваат или произлегуваат од Извештајот за проценката на состојбата со доењето во Република Македонија (WBTi – World Breastfeeding Trends Initiative). Оваа релативно објективна и меѓународно стандардизирана проценка на состојбата е објавена на веб-страницата на WBTi (http://worldbreastfeedingtrends.org/) и се однесува на 2017 година, во кој период е извршена проценката и добиен резултатот.

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За вториот индикатор Нега според концептот Baby Friendly Hospital (Десет чекори за успешно доење), оцената која ја има Македонија е 1 (еден). Овој индикатор се однесува на процентот на BFHI болници во државата, обуките на персоналот кој работи во болниците за поддршка на доењето, контрола на спроведувањето на десетте чекори на BFHI, постоењето на национален систем за проценка и одржување на стандардот на BFHI.

Сите мајки знаат дека мајчиното млеко е најдобра храна за бебето. Меѓутоа, постојат уште многу други факти во оваа чудесна течност кои досега, веројатно, не сте ги знаеле...

Текстот кој го објавуваме е дел од документот WBTi Assesment report за Република Македонија. За првиот индикатор Национални политики, програми и координација, оцената која ја има Македонија е 6/10. Овој индикатор се однесува на националните политики за доење, плановите за активности кои треба да се спроведат, нивното финансирање и координирање.

Поддршката на доењето го илустрира потенцијалното влијание на различни фактори врз одлуката на мајките да дојат и да стекнат позитивно искуство од доењето. Објавени за прв пат во текот на Светската недела на доењето 2008.

Доењето во Македонија е горлив проблем, со актуелните податоци кои се доста застарени, а кои информираат дека само 21% од мајките дојдат ексклузивно до 6 месеци, како што препорачуваат од Светската здравствена организација, УНИЦЕФ и голем број педијатриски асоцијации и авторитети.

 

Секоја жена која го доела своето чедо знае колку прекрасно и незаменливо чувство е тоа! Доењето е најлесниот и најубавиот, а истовремено и најкорисниот начин да му подарите здравје, љубов и сигурност на вашето малечко.