Како што воспоставувањето на лактацијата е процес, исто така и престанокот на млекото, т.е. прекинувањето со доење, мајките мора да го сфатат како процес кој минува низ повеќе фази.

Знаците на глад кај бебето се појавуваат пред тоа да почне да плаче: бебето ја врти главата, ја отвора широко устата, го исплазува јазикот надвор.

Можноста за измолзување на млекото, на мајката и дава одредена комоција во движењето во секојдневниот живот. Ова е особено важно за мајката која почнува со своите професионални работни обврски.

По раѓањето секое витално и доносено дете има доволно сила и интерес преку неговите вродени примитивни рефлекси да го започне процесот на цицање, доколку биде поставено на градата на мајката.

Секогаш треба да бидете свесни дека вашите емоции делуваат на  млечноста на дојките.

Најчестите прашања поврзани со доењето... Повеќето од жените можат да дојат, но за жал, дел од рутинската пракса во породилиштата и понатаму доведува до проблеми и прекин на доењето по заминување во домашни услови.

Течење на млеко меѓу подоите

Во тек на првите недели од почетокот на доењето постои можност меѓу подоите да забележите дека ви истекува одредена количина на млеко.