Мој мал водич за среќно доење, и уште посреќни мајки и деца...

Доењето е природен процес. Неговото значење е непроценливо и за бебето и за мајката. Постојат докази за силното влијание на доењето врз здравјето и правилниот развој на бебето. Но колку време треба да се дои бебето? До кога?

Доењето е природен процес. Секоја мајка може да го дои своето бебе. Исклучок претставуваат некои болести или состојби кај мајката, релативно ретки, кои не дозволуваат исхрана на бебето со мајчино млеко.

Освен што е идеална исхрана за бебето, доењето носи и голем број предности за мајката. Позитивните ефекти се видливи уште веднаш по породувањето.

Правилното поставување на бебето и правилното прифаќање на пупката е многу значајно за квалитетно и правилно доење. Доколку бебето не ја прифати пупката како што треба, доењето е неправилно и предизвикува болка и нелагодност кај мајката.

Од особено значење за нормалниот раст и развој на орофацијалниот систем е начинот на исхрана на доенчето. Во периодот на доењето, превентивните мерки се главно насочени кон обезбедување на услови за нормално примање на храната.

За успешно да дои мајката мора да ги познава принципите на праволното доење. Треба да знае како правилно да го постави бебето, како да му овозможи правилно да ја прифати пупката, колку често да го дои бебето и како да ги спечи компликациите кои може да доведат до прекин на доењето и губење на млекото.

Доењето претставува најприроден, најлесен, најздрав и најевтин начин за хранење на бебето. Тоа носи многу предности, како за бебето, така и за мајката.