Покровителите се компании кои ја поддржуваат нашата работа во одреден сегмент, кои поддржуваат одреден проект, настан или акција. Ова се компаниите кои овозможуваат нашиот глас да стигне подалеку, да допре до граѓаните, до оние кои имаат потреба од помош и поддршка во одредени мигови од животот.

 


 

 

 Pregnatol DHA MKD Lulka no2

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama