Покровителите се компании кои ја поддржуваат нашата работа во одреден сегмент, кои поддржуваат одреден проект, настан или акција. Ова се компаниите кои овозможуваат нашиот глас да стигне подалеку, да допре до граѓаните, до оние кои имаат потреба од помош и поддршка во одредени мигови од животот.