Патрони или поддржувачи на организацијата се сите индивидуалци, физички лица и истакнати јавни личности од општествениот живот кои со својата великодушност и филантропско делување го поддржуваат и промовираат работењето и активностите на организацијата Лулка.