Што е Пневмоторакс? 
Пневмоторакс претставува продор на воздух во плевралниот простор, што предизвикува колабирање на белодробното крило. Пневмотораксот може да доведе до полесна или потешка состојба, а тоа зависи од количеството на воздух помеѓу плевралните листови во градниот кош.

Сурфактант е супстанца која овозможува алевеолите (дишните патишта) да останат отворени. Терапијата со сурфактант се применува за да се спречи колабирање на алвеолите. За да се овозможи нормално дишење, на бебето му се помага со приклучување на механичка вентилација или со поддршка со кислород. За бебињата кои се родени без доволно сурфактант се вели дека имаат респираторен дистрес синдром (РДС).

Ризикот за губење на слухот кај терминско бебе и кај предвреме родено бебе не е ни приближно ист. Ако од 1000 новородени термински бебиња се очекува 1 до 3 бебиња да имаат проблем со слухот или да бидат целосно глуви, кај предвреме родените бебиња од 100 (не од 1000) новородени се очекуваат околу 15 бебиња да имаат некаков проблем.

Хемангиомот е вид на белег кој се појавува кога заплеткани крвни садови ќе пораснат на површината на кожата или под неа. Хемангиомите обично се појавуваат неколку дена или недели по раѓањето на бебето. Ако бебето се роди со хемангиом, тогаш станува збор за друг вид на хемангиоми кои се третираат на сосема поразличен начин и се вродени, т.е настанале за време на бременоста и развојот на фетусот во утробата на мајката. Вродените хемангиоми се многу поретки.

Некротизирачки ентероколитис (NEC) е една од посериозните болести на дигестивниот систем (на цревниот систем) и една од почестите која се јавува кај предвреме родените бебиња. Болеста настанува поради повреда или воспаление на тенкото или дебелото црево. 

Светскиот ден на предвремено породување се одбележува на 17-ти Ноември секоја година, за да се подигне свеста за предвремено породување и да се подобри грижата за недоносените бебиња и нивните семејства ширум светот. Околу 15 милиони бебиња се раѓаат предвреме секоја година, или едно на секои 10 новородени. Она што ја одбележа оваа година е слоганот на одбележувањето, со кој целата кампања се приближува кон семејствата и ја промовира „негата насочена кон семејството“ (Family-centered Care).

Респираторен дистрес синдром (РДС) е многу чест проблем кај предвремено родените бебиња и често бара дополнителна поддршка со кислород или потпомагање на дишењето со маханичка вентилација. Тежината на РДС зависи од повеќе фактори, меѓу кои:

И оваа година Лулка го одбележа 17-ти Ноември – Светскиот ден на предвременото породување.

Годинава Светскиот ден на предвременото породување се одбележува под слоганот „Да соработуваме: Партнерство со семејствата при грижата за малите и болни новороденчиња.“ Истиот ден, во 12:00 часот, на Универзитетската Клиника за гинекологија и акушерство беше одржана прес-конференција по повод Светскиот ден на предвременото породување. Беа истакнати мерките за подобрување на третманот на предвремено родените бебиња и резултатите кои се постигнати досега на Клиниката.