Хемангиомот е вид на белег кој се појавува кога заплеткани крвни садови ќе пораснат на површината на кожата или под неа. Хемангиомите обично се појавуваат неколку дена или недели по раѓањето на бебето. Ако бебето се роди со хемангиом, тогаш станува збор за друг вид на хемангиоми кои се третираат на сосема поразличен начин и се вродени, т.е настанале за време на бременоста и развојот на фетусот во утробата на мајката. Вродените хемангиоми се многу поретки.

Прим. Др Јадранка Гулева – Педијатар неонатолог од Специјалната болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ или популарно наречена гинекологија Чаир, потенцира дека она што го одредува здравјето на малите деца започнува уште пред забременувањето и зависи од здравјето на мајката, а продолжува и по породувањето со интеракцијата мајка-дете. Изложеноста на економска несигурност и сиромаштија го зголемува стресот кај бремената жена, што негативно влијае врз исходот од породувањето и развојот на новороденото.

Светскиот ден на предвремено породување се одбележува на 17-ти Ноември секоја година, за да се подигне свеста за предвремено породување и да се подобри грижата за недоносените бебиња и нивните семејства ширум светот. Околу 15 милиони бебиња се раѓаат предвреме секоја година, или едно на секои 10 новородени. Она што ја одбележа оваа година е слоганот на одбележувањето, со кој целата кампања се приближува кон семејствата и ја промовира „негата насочена кон семејството“ (Family-centered Care).

Се повеќе се знае дека психомоторниот развој преставува динамичка интеракција помеѓу детето и околината. Колку повеќе се знае за факторите кои учествуваат во ова, толку повеќе може да се надеваме на подобрување на психомоторниот развој. Затоа во последните 20 години во фокусот на вниманието е процесот на раната интервенција, како и систематски-еколошкиот приод, кој ги анализира случувањата кај детето, семејството и околината.

И оваа година Лулка го одбележа 17-ти Ноември – Светскиот ден на предвременото породување.

Годинава Светскиот ден на предвременото породување се одбележува под слоганот „Да соработуваме: Партнерство со семејствата при грижата за малите и болни новороденчиња.“ Истиот ден, во 12:00 часот, на Универзитетската Клиника за гинекологија и акушерство беше одржана прес-конференција по повод Светскиот ден на предвременото породување. Беа истакнати мерките за подобрување на третманот на предвремено родените бебиња и резултатите кои се постигнати досега на Клиниката.

Една од трите програмски насоки на кои работи организацијата Лулка е Поддршка на граѓаните во текот на бременоста и породувањето. Лулка работи на подобрување на информациите, условите и поддршката која ја добиваат трудниците во текот на бременоста, како и подобрување на условите со кои се соочуваат во текот на породувањето, а со цел здрава бременост и здраво новороденче.

Организацијата Лулка е дел од создавањето на новите текови во неонатологијата во Европа, преку учеството во проектот Европски стандарди за грижа за здравјето на новородените.

Организацијата Лулка активно е вклучена во процесот на креирање на стандарди за грижа на новородените и предвреме родените бебиња на ниво на Европа. Преку серија текстови во следниот период ќе Ве запознаеме со тематските области за кои се креираат стандардите.