Кенгуру кер, контакт кожа на кожа или Kangaroo Care се термини кои се однесуваат на одржување на бебето голо, само во пелена, на голите гради на мајката или таткото, или на други блиски од семејството. (Извор: USIKC).

Кенгурирањето или нега на предвремено роденото бебе на градите на мајката или таткото е веќе широко применувана метода во болниците во целиот свет.

Подготвеноста на родителите за Kangaroo Care е многу важна за правилно спроведување на овој начин на нега.

Кенгуру кер, контакт кожа на кожа или Kangaroo Care се термини кои се однесуваат на одржување на бебето голо, само во пелена, на голите гради на мајката или таткото. (Извор: USIKC).

Родителите треба да бидат присутни во единицата за интензивна нега со нивното бебе, за да обезбедат ефикасна и понежна средина за своето бебе во текот на сеансата на кенгуру кер...

Kangaroo care (кенгур кер) е метод на нега на новороденчето со контакт кожа со кожа со родителот, најчесто применуван кај предвремено родените бебиња – прематурчиња.

Негата со контакт кожа на кожа има голем број предности за бебето.

Бременоста обично трае 40 гестациски седмици или 280 дена,сметајки од првиот ден на последната менструација. Околу 85% од породувањата се термински,односно  се случуваат помеѓу 38 и 40 гестациска недела. За предвремено породување  се смета секое породување што настанало пред 37 мата гестациска седмица  или тоа е пред навршени 259 дена од бременоста.