Во текот на првите два дена од Октомври 2012 година во Скопје, на новата Клиниката за гинекологија и акушерство се одржа работилница наменета за специјалистите неонатолози и медицинските сестри кои работат на неонатална интензивна нега.

Предвременото породување може да се случи од многу причини. Мал процент на предвремени продувања се предизвикани од здравствени проблеми на мајката, како висок притисок, дијабетес, хронични бубрежни и срцеви заболувања.

Во поголемиот број случаи, претходно наведените мерки не е можно да се почитуваат, бидејќи бременоста не била претходно планирана. Доколку веќе сте бремена, почитувајте ги, пред се, препораките од својот доктор и имајте ги на ум сите фактори за ризик.

Првото глобално истражување, објавено по повод 17-ти Ноември 2011 година, првиот Светски ден на предвремено родените деца, покажа дека постои голема потреба од подобро информирање на родилките и трудниците во врска со предвременото породување и здравствените ризици на кои се изложени прeдвремено родените бебиња.

Дури и пред да започне бременоста, некои жени веќе се вбројуваат во разична група, односно постојат причини за сомнеж дека таа бременост би можела да се искомплицира.

Ако сте сега на некој од одделите за неонатална интензивна нега, со согласност од докторот сликајте го Вашето бебе со некој предмет/играчка, а зошто ќе Ви кажам сега.

По извесно закаснување во почетокот на животот, повеќето предвремено родени бебиња се развиваат нормално. Меѓутоа, предвремено родените деца имаат висок ризик од појава на развојни пореметувања во текот на животот.

Постојат неколку важни совети и стратегии за справување со тагата.