По загубата може да чувствувате некои од подолу наведените реакции, во некои случаи нема да го имаат истиот редослед и секој индивидуално може временски да се задржи во секоја одредена фаза.

Забременувањето на мајката како една најрадосна и најубава состојба, која е плод и израз на љубовта кај двајца партнери, за многу луѓе е остварување на соништата, постигнување на целта во животот и наоѓање на суштината на целокупното нивно постоење.