Во склоп на соработката на НВО-Здружението за грижа и едукација на бремени жени, мајки и деца ЛУЛКА и Советодавниот центар за родители и деца на Гази Баба при СОС Детско Село - Скопје, беа одржани следните четири работилници.

Хигиенските навики и нивното влијание на здравјето – зима пролет - оддржана на 13.05.2013 во Советодавниот центар за родители и деца на Гази Баба при СОС Детско Село - Скопје.
Навиките во исхраната и нивното влијание на здравјето на децата од најмалата возраст - оддржана на 15.04.2013 во Советодавниот центар за родители и деца на Гази Баба при СОС Детско Село - Скопје.
Пубертетски промени - одржана во Советодавниот центар за родители и деца во Гази Баба при СОС Детско Село - Скопје.
Непосакувани навики кај децата и улогата на родителите - одржана во Советодавниот центар за родители и деца на Гази Баба при СОС Детско Село - Скопје.

Предавач на овие работилници беше д-р Билјана Цветковска Стантич - стручен соработник на Здружение Лулка.