Светската Недела на Доењето 2016 (#WBW2016) ја потенцира поврзаноста помеѓу доењето и Целите за Одржлив Развој (SDGs – Sustainable Development Goals). Овие т.н. Цели за одржлив развој се одраз на глобалната посветеност и делување кон обезбедување соодветен напредок.

Оваа година, Светската Алијанса за Доење (WABA) го прифаќа предизвикот да ги промовира стратегиите за правилна исхрана на новороденчиња и мали деца во рамките на одржливиот развој.


 

 

 Babytol baner

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama