Во рамки на 41-иот Меѓународен конгрес на MMSA работилница одржа и организацијата Лулка. Конгресот е во организација на MMSA, а се одржа во хотел Аура во Охрид од 12-15.05.2018 година.

Насловот на работилницата беше "Breastfeeding as a biological norm - a modern model of support". Беше презентарано современото сваќање на доењето како биолошка норма и најважните елементи кои може да доведат до поголема застапеност на доењето. Современи програми во текот на едукацијата на здравствените работници, подобро разбирање на процесот на доење, кои се факторите кои влијаат на овој процес, поддршката која е неопходно потребна за трудниците и родителите - зошто, како и кога треба да се даде оваа поддршка.

Благодарност до URIAGE и ВИОЛЕТА за поддршката на активностите на организацијата Лулка. 

 

 

Photo2

 

Photo3

 

Photo6

 

Photo8


 

 

 Pregnatol DHA MKD Lulka no2

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama