Зад нас е уште една Светска недела на доењето. Организацијата Лулка како застапник (endorser) на WABA во Република Македонија, ја одбележа Светската недела на доењето од 01. до 07-ми Август 2018 година и спроведе низа активности за заштита, промоција и поддршка на доењето.

Активностите поврзани со дењето се дел од програмските насоки на организацијата Лулка и тие се спроведуваат во текот на целата година, преку организирање на работилници, учество на стручни состаноци, секции и конгреси, преку превод и објавување на важни меѓународни документи, соработка со Комитетот за доење при Министерството за здравство и слично. Организацијата Лулка јавно го објавува извештајот за активностите поврзани со Светската недела на доењето.

Прочитајте го официјалниот извештај на организацијата Лулка за Светската недела на доењето 2018

 


 

 

 Pregnatol DHA MKD Lulka no2

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama