Неонатален период од развојот на бебето претставува периодот од породувањето до едномесечна возраст. Неонатална нега претставува грижата за бебето од моментот на излегување од матката до крајот на првиот месец.

Цел на неонаталната нега е да се прифати бебето веднаш по породувањето и да се процени неговата состојба од страна на докоторот педијатар-неонатолог и медицинскиот персонал. Се врши процена на функцијата на органите на бебето и се одржуваат погодни услови за прилагодување на бебето кон надворешната средина. Неонаталната нега опфаќа и целосен третман на евентуалните компликации кај бебето по продувањето, како и грижа за бебето во рамки на одделенијата за неонатална интензивна нега.

Во рамките на неонаталната нега припаѓа и потпомагање на поврзувањето на мајката со нејзиното бебе, уреден и навремен почеток на доењето, со еден збор неонаталната нега ги обезбедува сите услови за поволен почеток на животот на бебето. 


 

 

 Pregnatol DHA MKD Lulka no2

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama