Родителите често се плашат од реакциите кои настануваат по вакцинирањето. Денешните вакцини се многу порафинирани од порано, па затоа не се очекуваат многу поствакцинални реакции.

Во текот на првите 24 часа по вакцинацијата, кај детето може да се јави покачена температура. Оваа температура вообичаено е ниска и се движи околу 37 целзиусови степени. Доколку температурата е повисока и достигнува 38,5, на детето може да му дадете сируп парацетамол, да се обидете да го оладите детето, со туширање и слично. Во овој случај може да го посетите и вашиот педијатар.

Доколку детето прими вакцина ДиТеПер можно е да се јави болка на местото на апликација на вакцината. Оваа болка не е силна и најчесто исчезнува по неколку дена. МРП вакцината која се прима прв пат на возраст од 1 година, вообичаено дава одложена реакција по 7 до 10 дена од вакцинирањето. Оваа реакција може да биде во форма на лесно покачена температура или болка во предел на местото на боцкање, како и атипичен лесен осип по телото. Во овој случај, родителите често не ја поврзуваат температурата со вакцината поради временската дистанца, па може да помислат дека детето е болно.

Кај вакцината BCG која се дава против туберкулоза, постои специфична реакција на вакцината. На местото на апликацијата, која се врши уште во породилиштето, најпрво се јавува црвенило, подоцна настанува круста (кора) која подоцна почнува да се цеди. На крајот, по отпаѓањето на крустата на местото останува само мала лузна (цикатрикс). Лузната е доказ за успешноста на вакцината. Сите овие реакции се вообичаени и очекувани и не треба да ги плашат родителите.


 

 

 Pregnatol DHA MKD Lulka no2

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama