Говорот е дистинктивен белег на човекот.Толку многу е прочуван, а сепак нема одговор како тој се стекнува, како успеваме да дадеме и да ги разбереме пораките.

Особено е тешко да се објасни како децата го откриваат значењето на зборот и како успеваат да ги подредат зборовите за да пренесат разбирлива порака. Со зборот се означуваат предмети, дејствија или врски. Загатка останува како, меѓу многуте предмети и врски на кои се однесува зборот или реченицата, успеваме да дојдеме до значењето.

При крајот на втората година рецептивниот говор е доволно развиен за да може детето да разбере што е големо, а што мало. Тогаш најчесто употребува глаголи и придавки, прилично долги и комплицирани реченици, ужива да му читате приказни од сликовници и препознава поединости од сликите, се препознава себе и други познати лица на слики, сака да слуша музика и го дотерува звукот, што покажува дека има изострен слух. Тоа е возраст кога детето го имитира однесувањето на возрасните. На истата возраст во експресивниот говор се забележуваат следниве промени:

 • За себе вели почесто ЈАС отколку името;
 • Ги користи заменките ЈАС, МЕНЕ, ТИ;
 • Знае неколку песни за деца;
 • Именува точно барем една боја;
 • Повторува две или повеќе бројки;
 • Кажува точно дали е момче или девојче;
 • Знае да си го каже името и презимето;
 • Користи реченици од три или четири зборови;
 • Додека игра зборува за себе;
 • Пелтечи кога сака да каже нешто брзо;
 • Ги меша спротивните зборови (горе-долу, над-под, топло-ладно);
 • Поставува прашања кои почнуваат со што, зошто, каде.

Анета Копачева
Дипломиран педагог

 


 

 

 Pregnatol DHA MKD Lulka no2

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama