Во детската возраст ноќното мокрење претставува многу чест проблем. Енуреза е најчест облик на примарно ноќно мокрење кај здрави деца после 5 година.

Според податоци од литературата на возраст од 5 години  секое четврто дете има енуреза, а при тргнување во училиште секое десетто има ноќно мокрење. 

Кај децата со енуреза функцијата на бешиката е нормална, празнењето на бешиката е комплетно и се случува без волја на детето во ноќните часови. Во текот на денот детето е суво и нема уринарни инфекции.

 

Причини за ноќно мокрење

Најзначајни причини се: генетски фактори, цврст сон, зголемено создавање урина во тек на сонот или релативно мал капацитет на бешиката. Доколку двајцата родители имале ноќно мокрење веројатноста нивните деца да го имаат истото е дури 75%. Во последните десетина години се идентификувани неколку гени одговорни за ноќното мокрење.
Сонот кај тие деца е многу цврст и веднаш по разговорот со родителите се добива податок за отежнато будење на детето.
Кај голем дел од децата има зголемено создавање на урина во тек на ноќните часови поради лачење на вазопресин, кој се лачи на ниво на мозокот и кој делува на бубрегот и ја регулира количината и густината на урината во сон.
 

Лекување

Децата со енуреза треба да се лекуваат. Енурезата не е последица на психолошки проблем на детето и затоа е потребно лекувањето да се започне на време за да не дојде до развој на емотивни и социјални пореметувања. Децата со енуреза се обидуваат да го скријат проблемот од околината, се повлекуваат во себе, чувствуваат несигурност и избегнуваат контакт со другарчињата.
Енурезата е проблем на целото семејство, поради што е потребно рано лекување за одржување на хармонијата во семејството. Децата треба да се однесат на педијатар нефролог кој ќе направи одредени испитувања, за да утврди за кој тип на енуреза се работи и потоа ќе започне со лекување.
Оптимално време за почеток на терапијата е пред детето да започне да оди на училиште (5-6 годишна возраст). Изборот на терапијата зависи од природата на основното пореметување кое довело до енуреза, а современата терапија е заснована на препораките на Светската здравствена организација. Лекувањето се спроведува со редовни контролни прегледи кај педијатар.
 

Клиника за Детски болести – Нефрологија

Д-р В. Тасиќ

Д-р Н. Ристоска-Бојковска
 

 

 

 Pregnatol DHA MKD Lulka no2

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama