Исхраната на Вашето дете мора да ги обезбеди сите нутриенти и енергија неопходна за здрав раст и развој на детето.

Кај децата меѓу втората и третата година може да се јави пелтечење. Причините може да бидат различни: можеби детето има побрза мисла од говорот, или е љубоморно на помалото бебе, или имитира некој модел на личност која пелтечи.

Во летниот период голем број семејства со своите најмили одат на одмор. Езеро или море, летните авантури секогаш се придружени со изложување на сонце, кое може да биде причина за непријатности кај најмалите летувачи.

Говорот е дистинктивен белег на човекот.Толку многу е прочуван, а сепак нема одговор како тој се стекнува, како успеваме да дадеме и да ги разбереме пораките.

Рамното стапало е најчест деформитет на стапалото кој се карактеризира со спуштање на физиолошките сводови на стапалото и завземање на валгусна положба при стоењe. Рамното стапало е еден од најчестите деформитети на телото воопшто.

Децата меѓу две и пол или три години, по својот физички изглед и според однесувањето не се веќе како доенчињата.

Поимот за себе е начинот на кој едно лице се гледа себеси. Тоа е личното чувство за својот идентитет кој вклучува физички и психолошки својства.

Развојот на бебето е континуиран процес. Промените кои започнуваат уште пред раѓањето продолжуваат во рамките на развојот на бебето.

Подкатегории

 

 

 Pregnatol DHA MKD Lulka no2

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama