Возраста е значаен фактор кој дирекно делува на способноста за зачнување. Најзначајниот пад на плодноста кај жената се случува во периодот пред и по четириесеттата година од животот. Кај жените од 35 до 39 годишна возраст веројатноста за зачнување е два пати помала во однос на оние на возраст од 19 до 26 години.

Вкупната шанса за зачнување кај жените на возраст од 35 – 39 е 60% во првата година и 85% во текот на две години. Од ова произлегува дека иако намалена, сепак постои значајна веројатност за забременување и по 35-тата година од животот.

Утврдено е дека возраста делува и на способноста за зачнување кај асистираната репродукција.

Поновите истражувања и кај мажите покажуваат намалување на плодноста со стареењето. Со возраста се зголемува и веројатноста за хромозомски и други дефекти на јајцеклетките и сперматозоидите, што понатаму може да резултира со пореметување во ембрионалниот развој и вродени малформации кај новороденчето.

 


 

 

 Babytol baner

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama