Азооспермијата претставува  недостаток на сперматозоиди во семената течност. Азооспермијата може да биде опструктивна и неопструктивна.

 

Опструктивната азооспермија се карактеризира со нормална функција на тестисите. Недостатокот од сперматозоиди е разултат на препрека во изводните семени канали. Оваа појава е резултат на вроден дефект на изводните канали или претходна инфекција со гонореа, кламидија, туберкулоза или инфекција на простатата.

Неопструктивната азооспермија се карактеризира со нефункционирање на машките полови жлезди (тестиси) и комплетен недостиг на сперматозоиди. Најчеста причина за овој тип азооспермија се генетските пореметувања во развојот на машките полови жлезди, крипторхизам (неспуштени тестиси), радиотерапија и хемотерапија, воспаление на тестисите како компликација на паротит (заушки) и слично.

Опстуктивниот и неопструктивниот тип азооспермија се разликуваат по нивото на  машкиот полов хормон тестостерон во крвта. Кај опструктивната азооспермија имаме нормална функција на тестисите и нормално ниво на тестостерон во крвта, за разлика од неопструктивната каде нивото на тестостерон е релативно ниско.

Доколку се утврди недостаток од сперматозоиди, во лабораториски услови се врши центрифугирање на спермата и испитување на седиментот за евентуално присуство на мал број живи сперматозоиди. Ако се пронајдат, овие сперматозоиди може да послужат за директно интрацитоплазматско инјектирање во јајце-клетката како решение за проблемот со неплодноста.


 

 

 Pregnatol DHA MKD Lulka no2

 

 

  

ikonka

newsletter archive icon 2


Активностите на организацијата Лулка и на Платформата за поддршка на родители на предвреме родени деца ПремНова се одвиваат со поддршка и во соработка со Европската фондација за грижа на новородени (European Foundation for Care of Newborn Infants). EFCNI е првата паневропска организација која ги застапува интересите на предвремено родените деца и нивните родители.

 

Умбрела

 logo konceptmama